Türkiye Bilimler Akademisi Kök Hücre Çalışma Grubu

Kök hücre, farklı işlevlere sahip, vücudun herhangi bir yapısında bulunan tam hücre halini almamış, yapılaşmaya açık ve karmaşık bir yapıya sahip hücre tipidir. Türkiye Bilimler Akademisi Kök Hücre Çalışma Grubu ise Türkiye’deki farklı üniversitelerden bilim adamlarının bir araya gelip kök hücre üzerine araştırma yaptığı bir kuruluştur.

Kök Hücrelerin Kullanımı

Hasar görmüş hücrelerin yenilenebilmesi için kullanılabilen kök hücreler, aynı zamanda hastalıkların sebep ve tedavileri için bir bilgi kaynağı olarak görülebilirler. Kök hücreler, hasar ve kayıp yaşamış doku ve organların yenilenmesinde ve iyileştirilmesinde çok önemli bir rol oynar. Tedavisi henüz bulunmamış bazı hastalıkların ise çözümlerinin kök hücre ile bulunabileceğine inanılmaktadır.

Türkiye Bilimler Akademisi Konseyi ve Çalışma Grubu

Kök hücrelerin günümüzdeki hastalık ve tedavilerde taşıdığı önemi göz önüne alarak Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Konseyi farklı branşlardan bilim adamlarını bu grup altında toplayıp katılıma açık bir yapı oluşturmuştur.

TÜBA Kök Hücre Çalışma Grubu, kök hücrelerin önemini anlayan, araştırmanın ve geliştirmenin önemini bilen bir kuruluştur. Bu alandaki bilgi birikimini ülkemiz ve toplum için kullanmanın yollarını araştırarak bilimde ilerlememizde büyük bir adım olmuşlardır.

TÜBA Kök Hücre Çalışma Grubu’nun Sorumlulukları

  • Grubun başlıca sorumluluğu ülkemizdeki kök hücre bilgi birikiminin güncel kalmasını sağlamak ve bunun takibini yapmaktır. Tabii bununla beraber, kök hücre alanında oluşan gelişmelerin uluslararası etik yasalara uyumluluğunu da kontrol etmektir.
  • Diğer gelişmiş ülkelerdeki öncü gruplarla işbirliği yaparak, önceden yapılmış ve yapılmakta olan araştırmaları ülkemize getirmek ve bu konuda kendini geliştirmek isteyen diğer öğrenci veya bilim adamlarıyla bu bilgileri paylaşmak en önemli görevlerinden birisidir.
  • Konferanslar, seminerler ve sempozyumlar düzenleyerek ve hatta yayınlar aracılığıyla bu bilgileri paylaşmak, diğer gruplarla işbirliği içinde projelere katılmanın yanı sıra, ulusal bir kongrede oturumlar düzenlemek de başlıca sorumluluklarındandır.

Kök Hücrelerin Avantajı

Kök hücreler, iyileşme sürecinde, herhangi eşdeğer bir tedaviden çok daha iyi sonuçlar vermektedir. Yapıları gereği, hem daha hızlı iyileşme süreçleri hem de ciltte daha az morarma görülür. Hastalıklı yüz için 5, göğüs tedavileri için 3 gün içerisinde tedavi süreci tamamlanabilir.